Inovatívna kultúra v praxi. Aké sú jej benefity?

Ak chce firma prosperovať, je nutné zavádzať do praxe inovácie, ktoré ju neustále udržujú „v hre“ na trhu, zlepšujú efektivitu práce a držia krok pred konkurenciou, ktorá nikdy nespí. Ak však chce byť úspešná, bude potrebovať nielen podporu svojich pracovníkov, ale aj partnerov, s ktorými spolupracuje. A hoci zmeny nie sú vždy jednoduché, benefity, ktoré z nich vyplývajú, môžu priniesť množstvo pozitívnych výsledkov.

Inovatívna kultúra v praxi. Aké sú jej benefity?
Inovatívna kultúra v praxi. Aké sú jej benefity? (Foto: PR)

Takzvaný inovačný proces zaviedli aj v skupine spoločností PPA CONTROLL. Umožňuje jej zamestnancom realizovať vlastné nápady a stať sa tak spolupodnikateľmi podieľajúcimi sa na úspechu firmy. Tento model prináša osoh nielen zamestnancom a manažmentu spoločnosti, ale najmä koncovým zákazníkom. Ako to vyzerá v praxi? „Na vstup do inovačného procesu postačuje vyplniť jednoduchý inovačný formulár a ten doručiť do inovačnej kancelárie. Už aj za racionálne námety môže predkladateľ získať finančnú odmenu. Následne mentori z inovačnej kancelárie pomáhajú autorovi rozpracovať jeho nápad do konkrétnej podoby a odhaľujú nielen možné úskalia, ale najmä jeho príležitosti a potenciál. Popri ďalšej finančnej odmene takýto rozpracovaný námet prináša, samozrejme, aj osobnú prestíž a v prípade odsúhlasenia projektu na realizáciu aj podiel na jej finálnom hospodárskom výsledku,“ hovorí Ing. Martin Mihaľo, zástupca spoločnosti PPA ENERGO s. r. o., ktorá je členom skupiny spoločností PPA CONTROLL.

Medzi ďalšie benefity inovačného procesu patrí:

1. Zvýšenie konkurencieschopnosti

Vďaka inováciám dokáže firma zvýšiť efektívnosť práce a odstrániť chyby v procese výroby, ktoré by mohli prácu brzdiť. Odstránením chýb a zlepšením výkonu sa v konečnom dôsledku zvyšuje aj kvalita samotnej výroby. To sa prejavuje v lepšej konkurencieschopnosti a spokojnosti zákazníkov, ktorí sa budú radi znova vracať.

2. Efektívnejšie využívanie všetkých zdrojov

Vďaka inováciám sa zlepší aj súdržnosť a spokojnosť zamestnancov na ich pracovných pozíciách, keďže zavádzanie nových postupov zlepšuje tímovú prácu a riešenie problémov.

3. Proaktívny prístup k podnikaniu

Obchodný model, ktorý sa neustále prispôsobuje novým podmienkam na trhu, je schopný rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov a ľahšie dokáže získať pozornosť ďalších potenciálnych zákazníkov zlepšovaním existujúcich alebo ponukou nových produktov a služieb.

4. Employer branding

Dôležitou súčasťou inovácií je aj budovanie značky. Zákazník sa na firmu neobráti, ak o nej nevie alebo nemá dostatok informácií. Preto je dôležité budovať si dobré meno. Ľudia viac dôverujú firmám, ktoré sú im dôverne známe. Navyše je to aj efektívny spôsob, ako získať nových zamestnancov. Pri aktuálnom nedostatku kvalifikovaných ľudí na trhu je to v rámci podnikania veľmi podstatná vec.

Podľa údajov z Eurostatu na Slovensku inovuje len tretina firiem. Dôvodom má byť legislatívne nastavenie a nízka podpora štátu, ktorá tento proces brzdí. Nájdu sa však priekopníci, ktorí si napriek sťaženým podmienkam na trhu uvedomujú význam inovácií na prežitie a úspech firmy v trhovom prostredí.

Medzi ďalšie firmy, ktoré neustále inovujú a snažia sa držať krok s požiadavkami trhu, patrí aj výrobca bylinných čajov LANDIS, ktorý chce aj pomocou eurofondov zaviesť nový výrobný proces s dôrazom na ekologický aspekt výrobku a vytvoriť nové pracovné miesta.

K inovátorom patrí aj spoločnosť FOL-KONTAKT, ktorá s pomocou dotácií z EÚ plánuje zefektívnenie procesu výroby, potlače, dierovania a prevíjania fólií a recyklácie odpadu z výroby.

Skupine spoločností PPA CONTROLL sa zase vďaka zamestnaneckým inovačným námetom podarilo rozšíriť ponuku svojich služieb o dodávky robotizovaných systémov a ich oživenie či uplatnenie moderných LED premenných dopravných značiek pri zabezpečení tunelov a diaľnic. V rámci optimalizácie interných procesov sa racionalizáciou nákupu energií a správy budov dosiahlo značné zníženie vlastných prevádzkových nákladov.

Inovácie sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou úspechu firiem vo všetkých odvetviach. Nie všetci podnikatelia si však uvedomujú, že v prípade, ak nebudú držať krok s požiadavkami trhu a želaniami zákazníkov, môžu odsúdiť roky práce a energie, ktorú vložili do rozbehnutia podniku, na zánik.

Text:PR