Ako sa efektívne postarať o správu domu?

Majitelia komerčných budov aj bytových domov sú zákona povinní postarať sa o ich správu. Poradíme vám, ako všetky povinnosti správy budov zabezpečíte celkom jednoducho.

Ako sa efektívne postarať o správu domu?
Ako sa efektívne postarať o správu domu? (Foto: homepro-sprava.sk)

Komplexná správa budov

Komplexná správa budov zabezpečuje služby komplexnej správy všetkých typov budov. Patrí sem správa administratívnych či obchodných centier, priemyselných parkov aj polyfunkčných alebo obytných budov. Správu budov nemusí zabezpečovať vlastník nehnuteľnosti. Tieto služby je možné objednať u externej spoločnosti.

Aké služby správa budov poskytuje?

Komplexná správa budov zabezpečí všetky požiadavky, ktoré stanovuje zákon. Postará sa o revízie a prehliadky a kontroluje stav prostriedkov požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je starostlivosť o výťahy, kontroly a údržba plynovej kotolne alebo iných technických zariadení budovy. Postará sa aj o pravidelnú deratizáciu. Samozrejmosťou by malo byť zabezpečenie upratovanie spoločných prípadne aj kancelárskych priestorov.

Do povinností komplexnej správy budov patrí aj zimná údržba chodníkov, ktoré k budove patria a starostlivosť o zeleň v jej okolí. Ak je to potrebné, komplexná správa budov zabezpečí dodávky energií, rekonštrukcie priestorov či telekomunikačné a iné služby.

Správa bytových domov

Správa bytových domov zahŕňa starostlivosť o spoločné priestory, technické zariadenia a okolie bytových domov. Prostredníctvom tejto služby je pre vlastníkov bytov zabezpečená oprava a udržiavanie bytového domu. Patria sem podobné činnosti, ako pri správe administratívnych a podobných budov. No riadi sa iným zákonom, a to zákonom 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Stará o kontrolu a údržbu výťahov, hydrantov a kotolne. Dôležitou časťou je vedenie účtovníctva. Na spoľahlivú správu bytových domov sa môžete obrátiť aj vo veci úpravy okolia budovy, predzáhradky či trávnika a chodníkov. Zabezpečuje tiež vymáhanie škôd a nedoplatkov jednotlivých vlastníkov bytov. Niektoré spoločnosti, ktoré správu bytových domov zabezpečujú, ponúkajú aj doplnkové služby. Ako napríklad kosenie trávy alebo drobné opravy pre užívateľov bytov.

Text:PR