Prvé papierové peniaze na Slovensku

Prvé papierové peniaze na Slovensku

Prvé papierové peniaze na svete sa objavili v Číne, kde ich vymysleli. Na bankovke bolo okrem znázornenia hodnoty peňazí výstraha pre ich prípadných falšovateľov, aby sa nepokúšali znehodnotiť peniaze, pretože za zločin budú prísne potrestaní. Zmienka…

Najlepší prostriedok na riešenie vašich sporov

Najlepší prostriedok na riešenie vašich sporov

Konfliktné situácie nie sú príjemné ani pre jednu zo zúčastnených strán. Bez nedorozumení ale fungovať nedokážeme, pretože povahové vlastnosti a osobnostné charakteristiky každého jedného človeka sú iné. Doma, v škole alebo práci predsa fungovať v kolektíve…