Základné nástroje internetového marketingu, ktoré sa vám v biznise zídu

Je nemožné si dnešný moderný svet predstaviť bez internetu. Podnikaniu však prináša neobmedzené možnosti online reklamy, pomocou ktorých môžete výrazne zvýšiť predaj.

Nástrojov, pomocou ktorých sa táto forma propagácie realizuje je veľmi veľa. My vám ale predstavíme základné reklamné služby, ktoré v biznise určite oceníte najviac.

Základné nástroje internetového marketingu, ktoré sa vám v biznise zídu
Základné nástroje internetového marketingu, ktoré sa vám v biznise zídu (zdroj: unsplash.com)

Optimalizácia vyhľadávacieho modulu – SEO

Tento nástroj predpokladá optimalizáciu vášho webu pre vyhľadávače. Používa sa preto, aby stránka zaujala popredné miesto v TOP výsledkoch vyhľadávacieho nástroja pre najčastejšie vyhľadávané kľúčové výrazy.

Je zrejmé, že čím vyššie je vaša stránka vo výsledkoch vyhľadávania, tým viac používateľov na ňu príde a tým je pravdepodobnejšie, že sa títo používatelia v budúcnosti stanú vašimi kupujúcimi.

SEO je navyše pomerne lacný mechanizmus bez rušivosti a reklamy. Samozrejme, najlepšie výsledky dosiahnete, ak vám SEO nastaví profesionál na kvalitný digitálny marketing.

Kontextová reklama

Toto sú reklamy, ktoré sa zobrazia hneď pod vyhľadávacím panelom alebo napravo od neho po zadaní príslušných kľúčových slov do vyhľadávania. Tieto reklamy sú označené ikonou „reklama“.

Kontext je dobrý v tom, že vaša stránka bude v TOP výsledkoch vyhľadávania bez akýchkoľvek zvláštnych nastavení, budete si môcť nezávisle určiť rozpočet a trvanie reklamnej kampane.

Zároveň je kontextová reklama aj nákladnejšia ako propagácia stránky vyhľadávačom a cena za ňu nie je pevne stanovená, ale určuje sa podľa princípu aukcie. Samozrejme, existuje tu aj efekt rušenia a vďaka tomu sú miery prekliknutia zvyčajne nižšie.

Grafická reklama

Znamená to vašu reklamu vo forme obrázkov alebo videí, ktorá je umiestnená na iných, napríklad na veľkých spravodajských weboch. Jedná sa o veľmi nákladnú službu, najmä ak je hosťovaná na stránkach s vysokou prevádzkou, pri ktorej sa návštevníci môžu zmeniť na vašich zákazníkov. Je to zároveň aj jeden z najlepších spôsobov, ako rozoznať vašu značku alebo produkt a povedať o nich maximálnemu počtu používateľov.

Propagácia webových stránok na sociálnych sieťach

Pri používaní tohto nástroja internetového marketingu je dôležité cítiť tenkú hranicu medzi rušivou reklamou a SPAMOM na jednej strane a krokmi potrebnými na dosiahnutie tohto efektu na druhej strane.

SMM marketing vám umožní neustále komunikovať so svojím publikom, ktoré bude monitorovať vývoj vašej spoločnosti, poskytovať spätnú väzbu, na ktorú môžete rýchlo reagovať. SMM si zároveň nevyžaduje značné finančné náklady, ale veľa času na komunikáciu. A samozrejme, ak zverejníte pár neúspešných príspevkov, riskujete stratu svojich klientov.

Tak si dobre premyslite, ktorý nástroj vám najviac vyhovuje a v biznise pomôže.

Komerčný článok