Najlepší prostriedok na riešenie vašich sporov

Najlepší prostriedok na riešenie vašich sporov

Konfliktné situácie nie sú príjemné ani pre jednu zo zúčastnených strán. Bez nedorozumení ale fungovať nedokážeme, pretože povahové vlastnosti a osobnostné charakteristiky každého jedného človeka sú iné. Doma, v škole alebo práci predsa fungovať v kolektíve…