Segmentácia trhu – prečo bude pre váš podnik dôležitá a užitočná?

Hlavným poslaním akéhokoľvek podniku je, aby uspokojil potreby svojich zákazníkov. Len tak splní svoj účel a spokojnosť bude na oboch stranách – aj na strane predajcu, aj na strane zákazníka. Dôležitým faktorom je, aby podnik poznal svojich zákazníkov a vybral si, na koho sa bude zameriavať. Na tieto účely slúži segmentácia trhu. Aké všetky prínosy môže mať pre váš podnik?

Segmentácia trhu – prečo bude pre váš podnik dôležitá a užitočná? (Foto: unsplash.com)

Výber svojich zákazníkov a prispôsobený marketing

Segmentácia slúži hlavne na to, aby ste si vybrali svoju skupinu zákazníkov, na ktorú sa zameriate. Budete skúmať ich potreby a požiadavky. Ak majú zákazníci spoločné znaky, ktoré ich odlišujú od ostatných skupín, tak je pre nich možné pripraviť samostatnú marketingovú stratégiu. Jej výhodou je lepšie zacielenie, môže lepšie zaujať a osloviť aj potenciálnych zákazníkov z tejto skupiny.

Spoznáte svoje príležitosti a hrozby

Marketingová segmentácia je veľmi užitočným nástrojom na to, aby ste spoznali svoju pozíciu na konkrétnom trhu. Dopyt po rôznych statkoch sa zvyšuje, zákazníci majú na nákup viac prostriedkov ako v minulosti. Zároveň v tom vidia príležitosť aj iné podniky, takže sa konkurencia v odvetví zväčšuje a boje o zákazníkov sú intenzívnejšie. Organizácie, ktoré sa pustia do segmentácie často nájdu nové a neobjavené príležitosti. 

Postup segmentácie zákazníkov

K výberu svojho cieľového alebo primárneho segmentu vedú tri hlavné kroky – prvým je zvolenie, podľa čoho segmenty rozdelíte, čo bude vaším hlavným kritériom, aby boli skupiny čo najviac odlíšiteľné. Druhým krokom je samotné rozdelenie zákazníkov podľa tohto kritéria. Posledným, tretím krokom, je výber vášho cieľového segmentu, ktorému budete prispôsobovať svoje marketingové aktivity.