Poistite si svoje podnikanie službami silnej prepravnej spoločnosti

Doprava je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich rozdelenie výrobných síl v priemysle a celej ekonomike. V rámci výrobného procesu zabezpečuje a podieľa sa na efektívnom využívaní výrobných zdrojov. A určite v tomto smere pomáha aj vám, podnikateľom, ktorí prepravou vami vyrobených tovarov uspokojujú potreby zákazníkov, klientov a odberateľov.

Poistite si svoje podnikanie službami silnej prepravnej spoločnosti
Poistite si svoje podnikanie službami silnej prepravnej spoločnosti (Foto: speed-line.sk)

Medzinárodná preprava ako citlivý barometer

Úloha dopravy pri zabezpečovaní hospodárskeho rastu je nespochybniteľná. Rast výroby závisí od rastu produkcie a špecializácie, čo si vyžaduje zas viac surovín, väčšiu veľkosť trhu a väčšiu dopravnú sieť a kapacitu.

Preto dobrá medzinárodná preprava pôsobí ako citlivý barometer stavu národných a svetových ekonomík. Zároveň je veľkým spotrebiteľom vozidiel a stavebných materiálov a ovplyvňuje využitie výrobnej kapacity a tvorbu HDP.

Dopravné systémy rozvinutých vyspelých krajín predstavujú 78 % celkovej dĺžky globálnej dopravnej siete, čo predstavuje až 74 % svetového obratu nákladnej dopravy.

Hustota dopravnej siete je 50-60 km na 100 km2 územia. Je charakterizovaná vysokou technickou úrovňou, úzka interakciou všetkých druhov dopravy, komplexnou konfiguráciou dopravnej siete, a vysokou „mobilitou“ obyvateľstva.

Námorná preprava s najväčšou kapacitou

Podľa mnohých technických a ekonomických ukazovateľov práve moderná námorná preprava prekračuje a prevyšuje iné ďalšie známe druhy prepravy. Má najväčšiu jednotnú nákladovú kapacitu, takmer neobmedzenú priepustnosť námorných trás, relatívne malé špecifické kapitálové investície, nízku spotrebu energie na prepravu 1 tony nákladu a nízke náklady.

Áno, môže byť závislá od prírodných podmienok a dostupnosti prístavných stanovísk, ale pri dobrom plánovaní, s ktorým má najlepšia prepravná spoločnosť dobré skúsenosti, bude pre vás aj tento spôsob prepravy tovaru veľmi efektívny, pretože má naozaj veľkú kapacitu a pomerne nízke náklady.

Text:PR