Overené služby geodetov

Geodetické práce sú nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek väčšej výstavby ktorá sa realizuje. V praxi sa bežný človek najčastejšie stretne s potrebou geodetických prác pri výstavbe rodinného domu. Tento proces je možné rozdeliť na tri etapy.

Overené služby geodetov
Overené služby geodetov (Foto: dobrygeodet.sk)

Prvou etapou je tá ktorá predchádza samotnej realizácii výstavby. Tu sa často krát stretneme s požiadavkami ako sú spájanie stavebných parciel alebo naopak ich rozdelenie na viacero menších. Časté sú tiež vytyčovania hraníc pozemku, je potrebné vedieť kde si máme postaviť plot, aby sme nestavali na susedovom pozemku alebo naopak on na našom. K požiadavkám tiež patrí vypracovanie polohopisu a výškopisu. Niekedy je tiež požadovaná služba osadenia stavby na pozemku.

V priebehu samotnej realizácie výstavby je po geodetických prácach nižší dopyt, vždy ale je možné požiadať geodeta o dodatočné zameranie, alebo konzultácie. Naopak po ukončení výstavby je potrebné zase zamerať aktuálny stav, prípadne podľa poslednej legislatívy zamerať adresný bod. Nato aby ste si vybrali správneho geodeta stačí zájsť na web dobrygeodet.sk a objednať si profesionálne služby či už online alebo telefonicky. Samozrejme k dispozícii sú konzultácie s vyškoleným personálom.

Text:PR