Odvody za zamestnanca podľa zákona o sociálnom poistení

Zamestnávateľ musí mesačne platiť odvody (poistné) za svojich zamestnancov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody platí jednak zamestnávate, jednak zamestnanec. Čo však sú odvody za zamestnanca a čo ich tvoria? Nižšie sme sa na to pozreli bližšie. Jedná sa však o krátku odpoveď na jednoznačne položenú otázku.

Odvody za zamestnanca podľa zákona o sociálnom poistení
Odvody za zamestnanca podľa zákona o sociálnom poistení (Foto: unsplash.com)

Odvody zamestnávateľa za zamestnanca – zamestnávateľ ich odvádza z hrubej mzdy svojich zamestnancov (hrubá mzda zamestnanca + odvody zamestnávateľa = cena práce zamestnávateľa), odvody zamestnanca – počítajú sa taktiež z hrubej mzdy zamestnanca, avšak ich výška, na rozdiel od odvodov platených zamestnávateľom, priamo znižuje mzdu zamestnancov (ich výšku môže zamestnanec vidieť na svojej výplatnej páske).

Podľa zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prispievať na:

  • nemocenské poistenie,
  • dôchodkové poistenie, ktoré sa člení na starobné a invalidné poistenie,
  • úrazové poistenie,
  • garančné poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti,
  • rezervný fond solidarity.

Na rozdiel od platenia odvodov na sociálne poistenie sa pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne platia preddavky. Zamestnávateľ a zamestnanec v roku 2018 prispieva viacerými sumami.