Kto dáva najviac na dobročinnosť? Pravda vás (ne)prekvapí

Poznáme to všetci, často ich nájdeme v obchodných centrách, pred budovou pošty alebo kostolom. Hovoríme o ľuďoch, čo zbierajú dobrovolné príspevky od ľudí na najrôznejšie účely. Najčastejšie sa jedná o zbierku na dobročinné účely, ako napríklad rekonštrukcia verejne prospešných budov, obnova mestských zón alebo pomoc zdravotne alebo inak znevýhodnením a sociálne slabším občanom.

Kto dáva najviac na dobročinnosť? Pravda vás (ne)prekvapí
Kto dáva najviac na dobročinnosť? Pravda vás (ne)prekvapí (Zdroj: Unsplash.com)

Viete však, ktorá skupina obyvateľov prispieva na tieto zbierky najviac? Podľa výsledkov amerického výskumu, ktorý sa zaoberal sociálnou interakciou medzi rôznymi typmi ľudí a miestami ich nákupov, vyplynul záver, že ľudia, ktorí obľubujú obchody s luxusným tovarom a vyššou cenovou reláciou tovaru, sú menej naklonení pomoci opačnej skupine sociálne slabších jednotlivcov. Jednalo sa o výskum na dobrovoľné príspevky celkovo a chovanie ľudí.

Samozrejme týmto nechceme všetkých hádzať do jedného koša. Výskum bol robený na vzorke a jedná sa o americký výskum. V každom prípade nechceme ani dehonestovať rôzne zbierky a dobrovoľné príspevky. Pre rôzne dobročinné organizácie, ale hlavne pre ľudí v núdzi sú nesmierne dôležité, no je na každom z nás, či sa rozhodneme na nejakú zo zbierok prispieť a aj to v akej sume. Na záver si pripomeňme starú, no stále aktuálnu múdrosť: Ak chceš dostávať, najprv daj.