Čo s neuhradenými faktúrami?

Faktúry sú strašiakom podnikateľov a ich účtovníkov hneď na niekoľkých úrovniach. Celý proces od vystavenia faktúry, cez jej uhradenie, či postup pri účtovaní pri neuhradených faktúrach im robí vrásky na čele. Existuje však riešenie, ako tento proces aspoň čiastočne uľahčiť a ako si poradiť s kopiacimi sa faktúrami.

Čo s neuhradenými faktúrami?
Čo s neuhradenými faktúrami? (Foto: bysquare.com)

Elektronické spracovanie faktúry – strašiak či sladká realita?
Kiež by tak existoval spôsob, ako vystaviť faktúru rýchlo a súčasne aj vo forme, aby jej adresát mohol platbu hladko vykonať. A predsa – riešenie už jestvuje. Ponúka ho PAY by square, ktorý využíva QR kód ako nositeľa informácií potrebných k platbe. QR kód generátor po zadaní platobných údajov vygeneruje unikátny QR kód, ktorým recipient faktúry naskenuje a v mobilnej aplikácii sa mu tak zobrazia všetky potrebné fakturačné údaje k úhrade a aj následnému zaúčtovaniu. PAY by square je navyše kompatibilný s celý spektrom mobilných aplikácií používanými na generovanie faktúry priamo vo vašom telefóne, rovnako ako aj s bežne používanými účtovnými softvérmi. PAY by square schválila aj Slovenská banková asociácia ako validný spôsob ukladania platobných údajov formou QR kódu a túto metódu si postupne osvojuje viac a viac spoločnosti, rovnako ako aj ich klientov.

Koniec neuhradeným faktúram – vyriešite to priamo na stretnutí!
Na pracovnom stretnutí s ľuďmi, ktorí sú vám dlžní peniaze za neuhradené faktúry sa často chodí okolo horúcej kaše. Dohodnete sa na opakovanom odoslaní faktúry, možno dokonca prižmúrite oko… PAY by square však navždy vyrieši túto situáciu za vás. Faktúru zakódujete ako QR kód, ktorý keď si váš dlžník načíta, automaticky získa všetky údaje potrebné k platbe a všetko ostatné sú už len výhovorky.

QR kód namiesto kopy čísel poteší aj vášho účtovníka, ktorý sa už nebude musieť boriť s kopou papierov a prepisovať údaje do účtovníctva, práve vďaka kompatibilite PAY by square a INVOICE by square s účtovným softvérom, ktorý už používa.

Text: PR