Čo potrebujete na otvorenie gastronomickej prevádzky?

Zrodil sa vám v hlave originálny nápad na otvorenie gastronomickej prevádzky? Určite už teraz vidíte jej gastronomické smerovanie a v hlave máte množstvo nápadov, ako prilákať budúcu klientelu.

Čo potrebujete na otvorenie gastronomickej prevádzky?
Čo potrebujete na otvorenie gastronomickej prevádzky? (Foto: unsplash.com)

Ľudia v súčasnosti napríklad milujú kvalitné streetfoody, ktoré im pripravia za minimálny čas hodnotné jedlo. Netradičné servírovanie na drevený riad a drevený príbor pomôžu dodať originalitu.

Pred tým všetkým, ale budete musieť vyhovieť hneď niekoľkým podmienkam, ktorým sa pri otváraní novej gastronomickej prevádzky nevyhnete.

Na začiatok musíte splniť všetky všeobecné požiadavky súvisiace s otvorením prevádzky:

  • získanie živnostenského oprávnenia a kolaudačného rozhodnutia, z ktorého vám vyplýva oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu a obci, na ktorej území sa prevádzka nachádza
  • označenie prevádzky
  • umiestnenie oznámenia o zákaze fajčenia
  • povinnosť platiť za komunálny a drobný stavebný odpad
  • platenie autorom diel za získanie licencie
  • povinnosti v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov
  • povinnosti súvisiace s predajom tovaru alebo poskytovaním služieb

Hygienické požiadavky

Špecifické požiadavky na otvorenie gastronomickej prevádzky v súvislosti s hygienou zariadenia a stavebno-technické riešenia ustanovuje zákon č. 533/2007 Z.z. Zákon okrem iného popisuje požiadavky na výrobu a podávanie jedál, výživovú hodnotu pokrmov a hygienické požiadavky na zamestnancov.

Zariadenia s rýchlym občerstvením majú niekoľko výnimiek. Takéto zariadenie napríklad nemusí mať miesta na sedenie pre stravníkov, keďže väčšina jedla sa servíruje priamo na jednorázový riad alebo eko obaly a konzumuje sa vonku pred zariadením.

Prevádzkam s rýchlym občerstvením sa samostatne venuje nový zákon o jednorazových obaloch. Do roku 2021 budú musieť všetky takéto prevádzky používať riad a obaly z výlučne ekologických materiálov, ako napríklad ekoplast.

Prevádzkový poriadok

Gastronomické prevádzky sa rovnako ako mnohé iné prevádzky nezaobídu bez dôkladne vypracovaného prevádzkového poriadku. Túto povinnosť upravuje zákon č. 355/2007 Z.z. Vypracovaný prevádzkový poriadok musí prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia predložiť na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Spôsobilosť zamestnancov

Ak sa chystáte zamestnať vo svojej novej prevádzke zamestnancov, mali by ste vedieť, že aj na nich sa vzťahujú špecifické požiadavky. Okrem odbornej spôsobilosti musia preukázať aj zdravotnú spôsobilosť na prácu v potravinárstve. Minimum je zdravotný preukaz s potvrdením od lekára na zdravotnú spôsobilosť osoby pre prácu s potravinami.

Text:PR