ANKETA: Je v záujme vašej spoločnosti edukácia širokej (laickej) verejnosti v oblasti v ktorej pôsobíte?

Pri predaji produktov či služieb je cieľom firiem nielen samotný dopyt, ale aj vzdelávanie a osveta zákazníka v danej oblasti. Ak ponúkame kvalitný produkt, želáme si, aby ho široká verejnosť vedela oceniť a posúdiť jeho výhody oproti konkurencii. Zaujímalo nás, ako podnikatelia z rôznych odvetví pristupujú k edukácii svojich zákazníkov.

Odpovedá: Jana Horňáková, manažérka rozvoja organizácie a odborného vzdelávania dm; dm drogerie markt

ANKETA: Je v záujme vašej spoločnosti edukácia širokej (laickej) verejnosti v oblasti v ktorej pôsobíte?
Jana Horňáková (Foto: PR)

Tým, že na trhu práce absentuje odborník v oblasti drogéristického sortimentu sa už 5-ty rok angažujeme v téme vzdelávania mladých ľudí vo veku 14 až 19 rokov. Zároveň pracujeme na vytvorení vzdelávacieho programu, ktorý umožní zvýšenie kvalifikácie v oblasti drogérie, zdravej výživy a kozmetiky prístupný pre širokú verejnosť. Vzdelávanie širokej verejnosti je jedným z našich cieľov v rámci zodpovedného vzdelávania.

Odpovedá: JUDr. Ivana Golianová, odborníčka na betónové doplnky, Renit beton

ANKETA: Je v záujme vašej spoločnosti edukácia širokej (laickej) verejnosti v oblasti v ktorej pôsobíte?
JUDr. Ivana Golianová (Foto: PR)

Je pre nás dôležité, aby ľudia vedeli, že betón nie je len statický stavebný materiál, ale plní aj estetickú a dizajnovú funkciu. Je v našom záujme ponúknuť verejnosti hlbšie informácie aj o tom, že betón má veľa výhod, dlhú životnosť a je šetrný k prírode, pretože je recyklovateľný, a to 100%. Edukujeme napríklad prostredníctvom marketingových aktivít, ako je písanie blogov, autorských článkov či obsahovo hodnotného facebooku. Rovnako sa zúčastňujeme veľtrhov, kde sa s ľuďmi aj priamo zhovárame a odpovedáme im na ich otázky ako najlepšie vieme.

Odpovedá: Róbert Tóth – marketingový manažér, poisťovňa Aegon

ANKETA: Je v záujme vašej spoločnosti edukácia širokej (laickej) verejnosti v oblasti v ktorej pôsobíte?
Róbert Tóth (Foto: PR)

Finančná gramotnosť Slovákov je hlboko pod priemerom krajín OECD, ako u školákov, tak i u dospelého obyvateľstva. Popri snahe ponúkať klientom užitočné poistné a dôchodkové produkty sa snažíme o to, aby ľudia týmto riešeniam aj rozumeli. Na našej web stránke nájdu rôzne online aplikácie, edukačné infografiky či finančné kalkulačky, ktoré im v tom pomôžu. Prostredníctvom našej Nadácie Aegon ľuďom tiež podporujeme edukáciu širokej verejnosti v oblasti prvej pomoci. 

Odpovedá: Andreas Kreutz, konateľ, TAILOR MADE

ANKETA: Je v záujme vašej spoločnosti edukácia širokej (laickej) verejnosti v oblasti v ktorej pôsobíte?
Andreas Kreutz (Foto: PR)

Áno, jednoznačne áno. Pracujem s pánskou elegantnou módou a naši muži majú v tejto oblasti žiaľ veľké medzery. Snažím sa písať články, blogy a informovať nielen mužov o tom, ako byť pekne a vhodne oblečený na danú príležitosť či pre určitú profesiu. Okrem toho je takmer každá návšteva klienta v našom obchode zároveň aj malým edukačným okienkom a privátnou konzultáciou na tému styling.

Text: PR